fbpx

Bella Dukar AB – Köpvillkor

Produktbeskrivning
Produktbeskrivning samt bilder på buketterna exemplifierar de blommor som levereras till beställaren. Bella Dukar erhåller sig rätten att variera innehåll och utformning baserat på årstid och tillgång av blommor. Buketterna motsvarar alltid den produktbeskrivning som anges för respektive bukett.

Leverans
Bella Dukar levererar inom Sverige. Nya beställningar måste läggas minst 3 dagar innan tilltänkt första leveransdag för prenumerationer. Uppsägning måste ske minst sju (7) dagar innan leverans för prenumerationer.

Prenumerationer levereras på fasta dagar och tider beroende på var i Sverige leveransen sker, se ”Leveransschema” nedan. För företagskunder sker leveransen under kontorstid. Inga leveranser sker röda dagar, leverans sker då på den lämpligaste närliggande dagen.

I de fall mottagaren inte finns tillgänglig vid leveranstillfället lämnas blommorna vid dörren. Bella Dukar ansvarar ej för eventuell förlust av blommor då mottagaren inte varit tillgänglig. Vid leverans till kontor, sjukhus, hotell och liknande lämnas blommorna i receptionen. Bella Dukar ansvarar i dessa fall endast för leveransen fram till receptionen. 

Beställaren ansvarar för att samtliga lämnade leveransuppgifter är korrekta samt kompletta. Vid felaktig eller icke komplett information, som leder till försening eller utebliven blomsterleverans, står beställaren för kostnaden och ersätts ej av Bella Dukar. För att leveransadress skall betraktas som fullständig skall beställaren ange portkod och all övrig information nödvändig för leverans. Om leveransuppgifter (såsom portkod och motsvarande) ej är fullständiga avsäger sig Bella Dukar ansvaret för att blommorna levereras i tid.

Bella Dukar förbehåller sig rätten att kontakta mottagaren för verifiering av leveransuppgifter.

Under extrema väderförhållanden förbehåller sig Bella Dukar rätten att leverera på närmast lämpliga dag. Detta sker i sådana fall i samförstånd med mottagaren.

Vid tillfällen då Bella Dukar inte levererat blommor i enlighet med överenskommelse, har kunden rätt att häva köpet.

Leveransschema
Översikt:

Stockholm & Östra Sverige: Onsdagar 14:00 – 21:00
Göteborg & Västra Sverige: Torsdagar 14:00 – 21:00
Malmö & Södra Sverige: Fredagar 14:00 – 21:00

 Exakta leveransdagar är kopplade till ditt postnummer och kommer synas i Mitt Konto i inloggat läge.

Betalning
Bella Dukar tillhandahåller betalningslösning via samarbetspartnern Klarna. Samtliga konto- och kreditkortsuppgifter behandlas av Klarna och kommer i inget tillfälle Bella Dukar tillhanda.

Konto- eller kreditkortet debiteras automatiskt genom Klarna sex (6) dagar innan kommande leverans. I det fall kortet inte kan debiteras kommer ytterligare ett försök göras efterkommande dag. Misslyckas kortet att debiteras båda dessa gånger kommer ingen leverans att ske för detta tillfälle och ett nytt försök görs för nästkommande leverans i enlighet med vald prenumerationsintervall.

Samtliga prenumerationer löper tillsvidare och beställaren har vid varje givet tillfälle möjlighet att pausa alternativt avsluta sin prenumeration via Mitt Konto. Avslut eller paus av abonnemanget måste ske minst sju (7) dagar innan leverans.

Samtliga priser anges inklusive moms. Fraktkostnad är kopplat till postnummer för leverans och visas i samband med köp. Bedrägeri och falska beställningar polisanmäls.

Ångerrätt
Ångerrätt gäller vid varje tillfälle, då rådande, lagstiftning. Ångerrätt gäller för ej utnyttjad tjänst och måste meddelas Bella Dukar skriftligen minst sju (7) dagar innan tilltänkt leveransdatum.

I de fall kvalitét eller utförande av buketten inte motsvarar beställarens förväntningar skall beställaren skriftligen meddela Bella Dukar vid tillfälle för leveransen för att få detta åtgärdat.

Bella Dukar följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist.

Ursäktligt avtalsbrott (force majeure)
Bella Dukar tillämpar enligt nedan ”ursäktligt avtalsbrott” (force majeure) i enlighet med § 10.2, avtalslagen.

(1) Ett avtalsbrott är ursäktligt om avtalsenlig prestation hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

(2) Om hindret endast är tillfälligt, är avtalsbrottet ursäktligt under så lång tid som är rimlig med hänsyn till hindrets konsekvenser för partens möjligheter att prestera avtalsenligt.

(3) När hindret är permanent bortfaller parternas skyldigheter att prestera. För återgång av redan utförda prestationer gäller § 5.7(2) och (3).

(4) Den part som inte presterar avtalsenligt och är ursäktad enligt ovanstående stycken, ska ge motparten meddelande om hindret och hur det påverkar möjligheten att prestera enligt avtalet. Om sådant meddelande inte ges inom skälig tid efter det att parten fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om hindret, är han skyldig att utge ersättning för den skada som motparten kunde ha undvikit om meddelandet lämnats i rätt tid.

(5) Inget i denna bestämmelse hindrar att en part innehåller sin prestation eller häver avtalet. Denna bestämmelse begränsar alltså endast parts rätt till fullgörelse, prisavdrag och skadestånd.

Personuppgiftspolicy
Bella Dukar behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR-förordningen. Begreppet ”personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person.

De personuppgifter som kan komma att behandlas avser främst sådana uppgifter som möjliggör Bella Dukar att fullfölja sina åtaganden gentemot beställaren samt i kommunikation med beställaren. Beställarens uppgifter måste vara korrekta för att Bella Dukar ska kunna uppfylla sina åtaganden mot beställare.

Fullständiga Allmänna avtal & Personuppgiftspolicy hittar du här. 

Cookies och IP-nummer
Bella Dukar använder sig av så kallade ”Cookies” samt lagrar uppgifter om besökarens IP-adress. Detta sker för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och en väl fungerande hemsida. Cookies används bland annat vid inloggning samt när produkter läggs i varukorgen. IP-adressen används för analys av besöksstatistik i syfte att optimera besökarens upplevelse.

Vår fullständiga Cookie Policy hittar du här.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev!